forward to the better future

توانمندی در حوزه تولید
توانمندی در حوزه بازرگانی

صادرات

مانا ابتکار مهر ایرانیان همیشه به فکر مشتریان خود است و وفاداری رمز موفقیت ماست. ما خودمان را ثابت کرده ایم و اکنون برنامه های بزرگتری برای آینده روشن تر داریم. محصولات ما به خاورمیانه، چین، روسیه، هند، آفریقا و غیره بارگیری شده است. مانا ابتکار مهر ایرانیان در حال تغییر است تا نه تنها برای امروز بلکه برای آینده نیز متمرکزتر، انعطاف پذیرتر و رقابتی تر باشد.

واردات

واردات کالا در وهله اول یک امر مهم و حیاتی در تامین نیازهای یک جامعه شناخته می شود؛ به طوری که در صورت عدم توجه به این فعالیت مهم اقتصادی ممکن است دولت ها در آینده ای نزدیک با مشکلات بزرگی مواجه شوند، پس می توان گفت که توجه به این فعالیت اقتصادی در پیشرفت و توسعه یک کشور امری مهم و حیاتی شناخته می شود.

پروژه ها